FANDOM


Bloglistprzykład

Przykładowa lista wpisów

To rozszerzenie pozwala użytkownikom na osadzanie list blogów na wybranych stronach.

Krok po kroku

  • Wybierz stronę, na której chcesz umieścić listę wpisów
  • Otwórz edytor źródłowy i wklej poniższy kod:
<bloglist></bloglist>
  • Zapisz stronę i ciesz się nowo utworzoną listą wpisów.

Modyfikacje

Istnieje szereg dodatkowych parametrów, których można użyć aby dostosować listę do swoich oczekiwań.

Poniżej przykład zmodyfikowanej listy wpisów:

<bloglist count=3 summary=true summarylength=250 type=plain title="Przykładowa lista" timestamp=true order=date>
<category>Wikia_News</category>
<category>Ciekawe_wpisy</category>
<author>Sovq</author>
<author>Nanaki</author>
</bloglist> 

Dostępne parametry:

author
Ta opcja umożliwia wybranie autorów, których wpisy pojawiać się będą na liście
Można wybrać jednego lub wielu autorów. W przypadku braku autorów, lista zawierać będzie wpisy wszystkich użytkowników
Przykład użycia:
<bloglist>
<author>Autor1</author>
<author>Autor2</author>
<author>Autor3</author>
</bloglist>
category
Umożliwia wybranie kategorii, z których wpisy znajdą się na liście
Podobnie jak powyżej, wybrać można dowolną liczbę kategorii. Niezdefiniowanie kategorii spowoduje wyświetlanie się wszystkich wpisów, nawet tych nieskategoryzowanych.
Przykład użycia:
<bloglist>
<category>Kategoria1</category>
<category>Kategoria1</category>
<category>Kategoria1</category>
</bloglist>
count
Pozwala na zdeklarowanie liczby wyświetlanych wpisów.
Domyślna wartość to 5.
Przykład: <bloglist count=3>
summary
Umożliwia wyświetlanie części wpisów na liście.
Dopuszczalne wartości to true lub false, wartość domyślna to false. W przypadku wartości true wyświetlanych jest pierwsze 200 znaków każdego wpisu na liście
Przykład: <bloglist summary=true>
summarylength
Pozwala na zdefiniowanie innej liczby znaków ze wpisów na liście. Działa gdy summary=true.
Przykład: <bloglist summary=true summarylength=300>
type
Zmienia format listy.
Obsługiwane wartości to box, plain, count i noparse. Domyślna wartość to box.
box - lista zawarta jest wewnątrz własnego bloku o zdefiniowanym stylu i szerokości.
plain - lista bez dodatkowego formatowania.
count - wyświetla jedynie liczbę wpisów na wiki.
noparse - wyświetla całe wpisy, ignorując parametr summarylength.
Przykład: <bloglist type=plain>
title
Umożliwia dodanie tytułu do listy, gdy wykorzystywany jest type=box. Jeśli tytuł zawiera więcej niż jeden wyraz, należy go umieścić w cudzysłowie.
Przykład: <bloglist title="Ostanie nowości">
order
Definiuje kolejność wpisów na liście według daty utworzenia, nazw autorów lub liczby komentarzy.
Obsługiwane wartości to date, author, lub comments. Wartość domyślna to date
Przykład: <bloglist order=author>
ordertype
Określa kierunek sortowania.
Dopuszczalne wartości to desc (od góry do dołu) or asc (od dołu do góry). Wartość domyślna to desc.
Przykład: <bloglist ordertype=desc>
create_timestamp
Umożliwia ograniczenie listy wpisów tylko do tych, które utworzono po określonej dacie.
Format daty to YYYYMMDDHHMMSS (rok, miesiąc, dzień, godziny, minuty, sekundy)
Przykład: <bloglist create_timestamp=20121028000000>
timestamp
Umożliwia ograniczenie listy wpisów tylko do tych, które edytowano po określonej dacie.
Format daty to YYYYMMDDHHMMSS (rok, miesiąc, dzień, godziny, minuty, sekundy)
Przykład: <bloglist timestamp=20121028000000>
seemore
Pozwala na zdefiniowanie dokąd kierować ma link "Zobacz więcej >" znajdujący się pod listą
Przykład: <bloglist seemore="http://warszawa.wikia.com">

Zobacz też

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.